Case - Study Alliance Turkey

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Vaka Çalışması Yöntemi Nedir?

Vaka Çalışması Yöntemi Nedir?

Üniversite sıralarından iş hayatına...

Öğrencilerini mesleki hayata hazırlamak üniversitelerin işletme bölümlerinin en temel hedeflerinden birisidir. Bu hedefe ulaşabilmek için hayatın içinden örneklerin paylaşıldığı ve bu örnekler üzerinden mesleki uygulamaların geliştirildiği “vaka çalışması” yöntemi dünya genelindeki pek çok işletme bölümünde yaygın olarak kullanılır. Bu yöntem öğrencinin olayları öngörebilme becerisini, analiz yeteneğini ve karar alma sürecini geliştirmesi bakımından pek çok fayda sunar. Bu nedenle işletme eğitiminin yanı sıra sağlıktan hukuka farklı eğitim alanlarında da tercih edilen yöntemlerin başında gelmektedir.

 

Daha katılımcı ve interaktif eğitim

Vaka çalışmaları içlerinde bir mesaj bulunduran hikayelerdir. Kurgusal da olabilecekleri gibi çoğunlukla gerçek bir olaya dayanırlar. Öğrenciler vakaların incelendiği bu çalışmalar sırasında aktif rol alarak olayı kavrama ve karşılaştıkları sorunları çözme ile ilgili becerilerini geliştirirler. Dolayısıyla vaka çalışmaları eğitimciyle öğrencinin birlikte çalıştığı interaktif bir süreci içerir.

 

İşletme bölümlerinde vaka çalışması

İşletme bölümlerinde ilk olarak 1920’lerde Harvard Business School’da başlayan vaka çalışması yöntemi bugünlere dek dünya çapında hızla yaygınlaşmıştır. Vaka çalışmaları sayesinde öğrenciler kuramsal olarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama şansı bulur, takım çalışmalarına katılır ve hızlı değişen ve belirsizliğin yüksek olduğu günümüz iş dünyasında sorunlara doğru teşhis koyarak çözüme yönelik kararlar almayı öğrenirler. Böylece üniversite sonrasında iş hayatına daha hızlı uyum gösterirler.