Sıkça Sorulan Sorular

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular

Web sitemizde yer alan Teknokent Başvuru bağlantısından ulaşabileceğiniz online başvuru formunu doldurup bize göndermeniz yeterli olacaktır.

Başvuru yapabilmeniz için mutlaka bir Ar-Ge/Tasarım projenizin olması gerekmektedir.

Başvurunuz tarafımızdan incelendikten sonra kanun ve yönetmelik gereği değerlendirilmek üzere konusunda uzman hakemlerden oluşan Proje Değerlendirme Komisyonu’na iletilmektedir. Proje Değerlendirme Komisyonu üyelerinin değerlendirmelerini tamamlamalarına istinaden, Değerlendirme Kurulu üyelerine sunum yapmanız için sizleri ofisimize davet ediyoruz. Bu sürecin tamamlanmasıyla puanınız ve sıralamanız belli olmaktadır.

Tüm değerlendirme süreci boyunca Hakemler ve Değerlendirme Kurulu, firmaların yapısını, projelerinin Ar-Ge niteliklerini ve inovatif yönlerini, Ar-Ge/Tasarım projelerinin ekonomik ve teknolojik yönden uygulanabilirliğini, ticarileşme potansiyelini, firmanın İTÜ ARI Teknokent’te gerçekleştirmeyi planladığı işbirliklerini, üniversite-sanayi iş birliğine katkılarını, firmanın Teknokent’te bulunacağı süre için hedeflediği finans ve Ar-Ge projeksiyonlarını ve girişimci firmanın sahip olduğu Ar-Ge bilincinin değerlendirilmesi gibi kriterleri göz önünde bulundurmaktadırlar.

Girişimci Firmalardan esas başvuru aşamasında 8.950,00 TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Girişimci Firma’nın kuluçka firma tanımına* uygun olması durumunda başvuru ücreti 3.550,00 TL + KDV olarak alınmaktadır. Ancak İTÜ ARI Teknokent’e başvuru sürecinde sunmuş olduğunuz projenizin TÜBİTAK veya KOSGEB desteği bulunuyorsa başvurunuz İTÜ ARI Teknokent yönetimi tarafından hakem incelemesi sürecine tabi tutulmadan ilgili mevzuat kapsamında ele alınarak değerlendirme kurulu toplantısı aşamasına geçilir. Buna istinaden esas başvuru aşamasında firmadan başvuru ücreti olarak 2.450,00 TL+KDV alınmaktadır.

İTÜ’lü akademisyenler ve öğrenciler tarafından kurulan firmalarda ise akademisyenlerin ve öğrencilerin hisselerinin %51 ve üzeri olması durumunda başvuru ücreti alınmamaktadır.

*Kuluçka firma, TGB mevzuatı ve İTÜ ARI Teknokent Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunan firmaları ifade eder.

Akademisyenlerin başvuru sürecini tamamlamadan önce bağlı bulundukları üniversitelerden gerekli izinleri almış olmaları gerekmektedir. Detaylar için İTÜ ARI Teknokent Yönetici Şirket’i ile iletişime geçebilirsiniz.

Firmanızı kurmadan da başvuru yapmanız mümkündür.

Ofis alan büyüklükleri başvuran firmaların talepleri doğrultusunda belirlenmektedir. İTÜ ARI Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösterecek kişi başına 10 m2 alan düşecek şekilde toplam ofis alanı hesap edilir. Minimum 30m2 ofis alanı ile maksimum 1.685m2 (ARI 3 binamızın bir katının büyüklüğü) ofis alanı kiralanması mümkün olmaktadır.

  • Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve AR-GE faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31.12.2028 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden;
  • Bölgede çalışan AR-GE ve tasarım personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2028 tarihine kadar her türlü vergiden;
  • İstisna kapsamında bulunan destek personeli sayısı AR-GE personeli sayısının %10’unu aşmaması kaydıyla her türlü vergiden [Toplam personel sayısı on beşe kadar olan (15 hariç) Bölge firmaları için bu oran yüzde yirmi olarak uygulanır.];
  • Yine ayni süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, oyun, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden (KDV) müstesnadır.

Ayrıca; AR-GE ve tasarım personellerinin bu Bölgelerde yürüttüğü projelerle doğrudan ilgili olmak şartıyla, proje kapsamındaki faaliyetlerin bir kısmının Bölge dışında yürütülmesinin zorunlu olduğu durumlarda Bölge dışındaki bu faaliyetlere ilişkin ücretlerinin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı ile Bölgede yer alan işletmelerde en az bir yıl süreyle çalışan AR-GE ve tasarım personelinin yüksek lisans yapanlar için bir buçuk yılı, doktora yapanlar için iki yılı geçmemek üzere Bölge dışında geçirdiği sürelere ilişkin ücretlerin yüzde yüzünü aşmamak şartıyla Bakanlar Kurulunca ayrı ayrı veya birlikte belirlenecek kısmı tamamı gelir vergisi stopajı teşviki kapsamında değerlendirilir.