Case - Study Alliance Turkey

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / CAT Projesi Nedir?

CAT Projesi Nedir?

Case-Study Alliance Turkey (CAT)

Türkiye’deki işletme bölümlerinde vaka çalışması yönteminin kullanımı oldukça azdır. Bunun nedenleri arasında yöntemin ve bu yöntemin eğitimdeki olumlu etkisinin bilinmemesi, basılı vaka çalışmalarının yabancı dilde olması, ülkemize uygun vaka çalışmalarının bulunmaması ve akademisyenlerin yerel hikayelerden yola çıkarak vaka çalışması yazma yöntemi ile ilgili yeterli eğitime sahip olmamaları sayılabilir.

Vaka çalışması yönteminin ülkemizde de yaygınlaştırılması amacıyla Avrupa Birliğinin desteklediği Erasmus+ programı kapsamında üç yıl sürecek CAT (Case-Study Alliance Turkey) Projesi İTÜ Arı Teknokent’in yürütücülüğünde ve Türkiye’den İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü–GİNOVA ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü–GİMER, Hollanda’dan Roterdam Erasmus School of Management Case Development Centre ve İngiltere’den SMART Partners kurumunun işbirliği ile başlatılmıştır.

 

CAT’in hedefleri ve yapılacak organizasyonlar

·         CAT’in hedefleri aşağıdaki gibi sıralanabilir;

·         Vaka çalışması yönteminin işletme bölümlerinde yaygınlaştırılması

·         Öğrencilerin olayları kavrama becerileri, analiz yetenekleri ve karar alma süreçlerinin iyileştirilmesi ve üniversite sonrası iş hayatına hazırlanmaları

·         Akademisyenlerin vaka yazımı konusunda desteklenmesi, bu konuda eğitim verebilecek kişilerin yetiştirilmesi

·         Türk şirketlerinin yönetsel başarılarının ve sorunlarının yurtiçi ve yurtdışı akademik çevrelere ulaşması, böylece hem kurama hem de uygulamaya katkıda bulunulması

·         Üniversitelerde yenilikçi eğitim yöntemlerinin teşvik edilmesi

·         Gelecekteki projeler için işbirliği fırsatlarının geliştirilmesi

CAT projesi kapsamında yukarıda belirtilen hedeflere ulaşılabilmesi için gereken pek çok görsel ve yazılı materyalin hazırlanması yanında, farklı şehirlerde ve zamanlarda vaka çalışması eğitimi ve yazımı ile ilgili çalıştaylar düzenlenecektir.

 

Başvuru Değerlendirme Kurulu

Prof. Dr. Nazlı Wasti Pamuksuz

Doç. Dr. Deniz Tunçalp