Organizasyon

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kadro

Kadro
Prof. Dr. Attila Dikbaş

Prof. Dr. Attila Dikbaş

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü / CEO at İTÜ ARI Teknokent

 Arzu Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Genel Müdür Yardımcısı, Girişimcilik Ekosistemi ve Pazarlama / Vice General Manager, Entrepreneurship Ecosystem and Marketing

 Serap Demirhas

Serap Demirhas

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler, Bütçe ve Raporlama / Vice General Manager, Financial Affairs, Budget and Reporting

 Melike Kuş Türkmen

Melike Kuş Türkmen

Direktör, Pazarlama İletişimi / Director, Marketing Communications

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Direktör, Operasyon ve Proje Geliştirme / Director, Operations and Project Development

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Direktör, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Director, ITU Cekirdek Incubation Center

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Müdür, Operasyon ve Proje Geliştirme / Manager, Operations and Project Development

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

İTÜ Çekirdek İdari İşler Sorumlusu / ITU Cekirdek Administrative Affairs Responsible

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Koordinatör, Pazarlama İletişimi ve Etkinlik Yönetimi / Coordinator, Marketing Communications and Event Management

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler / Manager, Financial Affairs

 Sibel Orman

Sibel Orman

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Dilek Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Koordinatör, Mali İşler / Coordinator, Financial Affairs

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Kıdemli Uzman, Mali İşler / Senior Expert, Financial Affairs

 Arife Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Merve Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu, Administrative Affairs Responsible

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Uzman, İTÜ Magnet İdari Süreçler ve Bilgi İşlem / Expert, ITU Magnet Administrative Affairs and IT

 Sevgi Türe

Sevgi Türe

Uzman, Ön Kuluçka Programı / Expert, Pre-Incubation Program

 Enes Uslu

Enes Uslu

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka ve BIGG Programı / Senior Expert, ITU Cekirdek Pre-Incubation and BIGG Program

 Umutcan Çalışkan

Umutcan Çalışkan

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme / Asisstant Expert, Operations and Project Development

 Mert Konuk

Mert Konuk

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Senior Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation Program

 Oğuzcan Çobanoğlu

Oğuzcan Çobanoğlu

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Expert, İTÜ Çekirdek Pre-incubation Program

 Hande Kanbir

Hande Kanbir

Yönetici, İşbirlikleri ve Paydaş İlişkileri / Supervisor,Collaborations and Stakeholder Relations

 Kaan Özen

Kaan Özen

Koordinatör, Grafik Tasarım/ Coordinator, Graphic Design

 Cesim Kılıç

Cesim Kılıç

Müdür, Tesis Yönetimi Operasyonu / Manager, Facility Management Operations

 Başak Tetiköz

Başak Tetiköz

Uzman, Uluslararası Projeler / Expert, International Projects

 Serdar Çalış

Serdar Çalış

Genel Koordinatör, ARI Teknoloji Transfer Ofisi / General Coordinator, ARI Technology Transfer Office

 Aylin Ötün

Aylin Ötün

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Senior Expert, ITU Cekirdek Incubation Center

 Meryem Buse Aydın

Meryem Buse Aydın

Uzman, Muhasebe & Finans / Expert, Accounting & Finance

 Ahmet Coşgun

Ahmet Coşgun

Uzman Yardımcısı, Pazarlama İletişimi / Assistant Expert, Marketing Communications

 Gülşah Nalçacı

Gülşah Nalçacı

Kıdemli Uzman, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi / Senior Expert, Business Development and Project Management

 Selim Özen

Selim Özen

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Assistant Expert, ITU Cekirdek Incubation Center

 Asena Damla Şahin

Asena Damla Şahin

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı / Assistant Expert, ITU Cekirdek Incubation Program

 Nigar Zulfugarova

Nigar Zulfugarova

Uzman, Pazarlama İletişimi / Expert, Marketing Communications

 Eda Kurtuluş

Eda Kurtuluş

Uzman, Pazarlama İletişimi/ Expert, Marketing Communications

 Derya Özkal Çam

Derya Özkal Çam

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme /Expert, Operations and Project Development

 Elif Gençay

Elif Gençay

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme / Expert, Operations and Project Development

 Aysu Keser

Aysu Keser

Coworking Junior Expert

 Engin Gürbüz

Engin Gürbüz

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme / Expert, Operations and Project Development

 Nur Yağmur Odabaş

Nur Yağmur Odabaş

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations and Project Development

 Ayşenur Güler

Ayşenur Güler

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations and Project Development

 Özlem DURMUŞ AYDIN

Özlem DURMUŞ AYDIN

Fikri Mülkiyet ve Patent Sorumlusu, ARI Teknoloji Transfer Ofisi / Intellectual Property and Patent Officer

 Şimal Büyükeren

Şimal Büyükeren

Uzman, İş Geliştirme / Expert, Business Development

 Şevval Koçak

Şevval Koçak

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Expert, ITU Çekirdek Pre-Incubation Program

 Hale Baykal Koçak

Hale Baykal Koçak

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations and Project Development

 Kemal Deniz Keskin

Kemal Deniz Keskin

Uzman Yardımcısı Operasyon ve İş Geliştirme / Assistant Expert, Operations and Project Development

 Ceren Başaran

Ceren Başaran

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Assistant Expert, ITU Cekirdek Incubation Center

 Sevgi Umut Köstenoğlu

Sevgi Umut Köstenoğlu

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations and Project Development

 Deniz Dingiz

Deniz Dingiz

Proje İşbirlikleri Uzmanı, Teknoloji Transfer Ofisi / Project Cooperation Expert, Technology Transfer Office

 Ece Koşar

Ece Koşar

Proje Teşvikleri Uzmanı, Teknoloji Transfer Ofisi / Project Incentives Expert, Technology Transfer Office

 Av. Emine Erdoğan

Av. Emine Erdoğan

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs