Birlikte İleriye

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Birlikte İleriye

Birlikte İleriye

“Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında İTÜ ARI Teknokent”

 

İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Yürüttüğü faaliyetler ve geliştirdiği programlar ile başarının “kültür ekmek” ve “değer üretmek” olduğuna inanan İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet, Innogate, Big Bang ve BeeTech markalarını geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek; her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.

 

İTÜ ARI Teknokent, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla;

· Türkiye’de ve İstanbul’da Ar-Ge ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı,

· İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile Ar-Ge şirketlerinin bileşiminden doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda; çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği için akademisyenler, İTÜ’nün sağladığı alt yapı ve akademik bilginin gücüyle teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendirilmiştir.

 

Bu sayede Türkiye’nin hatta dünyanın ticaret merkezi İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan İTÜ ARI Teknokent’te, kurulduğu günden itibaren çok sayıda başarılı projeye imza atılmıştır. 

 

İTÜ ARI Teknokent’in 624.318,97 m2 toplam arazi üzerine kurulu 9 binası ve 300’den fazla teknoloji şirketi bulunmaktadır. Bünyesinde, 8.200’den fazla Ar-Ge personeli istihdam etmekte ve 5.000’in üzerinde başarı ile tamamlanmış AR-GE projesine imza atıp, firmaları ile toplam 40 milyar TL firmaların cirosu; 1 milyar dolarlık toplam ihracat gerçekleştirmiştir.

Performansa dayalı bir sistemi kurgulamanın ve ölçme/değerlendirme hizmetlerini sunmanın gelişimin bir parçası olarak görüldüğü İTÜ ARI Teknokent’te, “Ulusal Katkı”, “Ar-Ge Ciro” ve “Ar-Ge İhracat” gibi kategorilerle “Girişimci Firma Performans Değerlendirme Sistemi” oluşturularak, bölgedeki firmaların başarı çıtasını yükseltmek hedeflenmiştir.

 

Her yıl geliştirilerek tanımlanacak performans hedefleri doğrultusunda İTÜ ARI Teknokent; bünyesindeki firmalardan, üretecekleri yeni teknolojiler yoluyla, 2023 yılına kadar Ar-Ge gelirlerini bugünkünün 4 katına yükseltmelerini beklemektedir.

 

Tüm bu hedefler kapsamında; İTÜ ARI Teknokent tarafından, bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için çeşitli programlar yürütülmektedir:

·         Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek,

· Fikrini ürüne dönüştürebilmiş girişimciler ve start-uplar için İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet,

· Ürünü global pazara açılmaya hazır olan firmalar için Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı Innogate

ile İTÜ ARI Teknokent, ekosistem kurucu ve değer üreten bir teknopark olma misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.

 

Neden İTÜ ARI Teknokent: