Birlikte İleriye

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Birlikte İleriye

Birlikte İleriye

“Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında İTÜ ARI Teknokent”

 

İTÜ ARI Teknokent, teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için en uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

Yürüttüğü faaliyetler ve geliştirdiği programlar ile başarının “kültür ekmek” ve “değer üretmek” olduğuna inanan İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, İTÜ Magnet, Innogate, Big Bang ve BeeTech markalarını geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek; her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.

 

İTÜ ARI Teknokent, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla;

·         Türkiye’de ve İstanbul’da Ar-Ge ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı,

·         İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile Ar-Ge şirketlerinin bileşiminden doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu hedefler doğrultusunda; çok yönlü, etkin ve sürdürülebilir bir üniversite-sanayi işbirliği için akademisyenler, İTÜ’nün sağladığı alt yapı ve akademik bilginin gücüyle teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendirilmiştir.

 

Bu sayede Türkiye’nin hatta dünyanın ticaret merkezi İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan İTÜ ARI Teknokent’te, kurulduğu günden itibaren çok sayıda başarılı projeye imza atılmıştır.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2800’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretmiş ve 2017 yılında 40 milyon dolar Ar-Ge ihracatı ile ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

 

İTÜ ARI Teknokent, 2017 yılında toplam 1 milyar dolar ciroya ulaşan 290'dan fazla Ar-Ge firması ve 7000’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmektedir.

Performansa dayalı bir sistemi kurgulamanın ve ölçme/değerlendirme hizmetlerini sunmanın gelişimin bir parçası olarak görüldüğü İTÜ ARI Teknokent’te, “Ulusal Katkı”, “Ar-Ge Ciro” ve “Ar-Ge İhracat” gibi kategorilerle “Girişimci Firma Performans Değerlendirme Sistemi” oluşturularak, bölgedeki firmaların başarı çıtasını yükseltmek hedeflenmiştir.

 

Her yıl geliştirilerek tanımlanacak performans hedefleri doğrultusunda İTÜ ARI Teknokent; bünyesindeki firmalardan, üretecekleri yeni teknolojiler yoluyla, 2023 yılına kadar Ar-Ge gelirlerini bugünkünün 4 katına yükseltmelerini beklemektedir.

 

Tüm bu hedefler kapsamında; İTÜ ARI Teknokent tarafından, bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için çeşitli programlar yürütülmektedir:

·         Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek,

·         Fikrini ürüne dönüştürebilmiş girişimciler ve start-uplar için İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet,

·         Ürünü global pazara açılmaya hazır olan firmalar için Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı İTÜ Gate

ile İTÜ ARI Teknokent, ekosistem kurucu ve değer üreten bir teknopark olma misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.

 

İTÜ ARI Teknokent ve markaları hakkında kısaca bilgi sahibi olmak için tanıtıcı videoyu izlemek isterseniz: