Organization

İTÜ ARI Teknokent / About Us / Staff

Staff
 Arzu  Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Direktör, İş Geliştirme & İletişim / Director, Business Development & Communication

Av. Ege Koç

Av. Ege Koç

Direktör, Hukuk ve Regülasyon Stratejileri / Director, Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Serap  Demirhas

Serap Demirhas

Direktör, Mali İşler / Director, Financial Affairs

 Volkan Gürler

Volkan Gürler

Direktör, Bina Yönetimi Operasyonu / Director, Facility Management Operations

 Özgür Karadayı

Özgür Karadayı

Direktör, İnşaat Proje / Director, Construction Projects

 Selma Bahçıvanoğlu

Selma Bahçıvanoğlu

Müdür, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Manager, Incubation and Acceleration Programs

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Koordinatör, Pazarlama İletişimi ve Etkinlik Yönetimi / Coordinator, Marketing Communications and Event Management

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Yönetici, İTÜ Magnet, Akademi ve Projeler / Supervisor, ITU Magnet, Academy and Projects

 Melike Kuş

Melike Kuş

Kıdemli Uzman, Pazarlama İletişimi ve Medya İlişkileri / Senior Expert, Marketing Communications and Media Relations

 Oya Ayanoğlu

Oya Ayanoğlu

Uzman, Dijital Pazarlama ve İçerik Üretimi / Expert, Digital Marketing and Content Generation

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Yönetici, İTÜ Çekirdek BİGG ve Kuluçka Programı / Supervisor, ITU Cekirdek BIGG and Incubation Programs

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

İTÜ Çekirdek İdari İşler Sorumlusu / ITU Cekirdek Administrative Affairs Responsible

 Hatice Ertüzün

Hatice Ertüzün

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Senior Expert, ITU Cekirdek Pre-Incubation Program

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Müdür, Operasyon ve Proje Geliştirme / Manager, Operations and Project Development

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler / Manager, Financial Affairs

 Burcu Yüce

Burcu Yüce

Koordinatör, Projeler ve İdari-Mali Süreçler / Coordinator, Projects and Administrative-Financial Processes

 Sibel Orman

Sibel Orman

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Dilek  Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Kıdemli Uzman, Mali İşler / Senior Expert, Financial Affairs

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Arife  Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Merve  Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Neşe İmeci

Neşe İmeci

Yönetici Asistanı, Executive Assistant to CEO

 Cesim  Kılıç

Cesim Kılıç

Müdür, Tesis Yönetimi Operasyonu / Manager, Facility Management Operations

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu, Administrative Affairs Responsible

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Uzman, İTÜ Magnet İdari Süreçler ve Bilgi İşlem / Expert, ITU Magnet Administrative Affairs and IT

 Sultan Yürekli

Sultan Yürekli

Asistan, Operasyon & Proje Geliştirme / Assistant, Operations & Project Development

  Övgü  Güngör

Övgü Güngör

Uzman, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı ve Fonlar / Expert, ITU Cekirdek Incubation Program and Funds

 Sevgi Türe

Sevgi Türe

Uzman Yardımcısı, Veri Tarama ve Raporlama / Assistant Expert, Data Proccesing and Reporting

 Av. Öykü Besen

Av. Öykü Besen

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Enes Uslu

Enes Uslu

Uzman, İTÜ Çekirdek BİGG Programı / Expert, ITU Cekirdek BIGG Program

 Umutcan  Çalışkan

Umutcan Çalışkan

Mali İşler Uzman Yardımcısı / Financial Affairs Assistant Specialist

 Şeyma Merve Gürses

Şeyma Merve Gürses

Kıdemli Uzman, Proje ve Girişim Geliştirme / Senior Expert, Project and Start-up Development

 Selin Naz Akçay

Selin Naz Akçay

Operasyon ve Proje Geliştirme Uzmanı / Operations and Project Development Expert

 Deniz Kaan Akoğlu

Deniz Kaan Akoğlu

Uzman Yardımcısı, Pazarlama İletişimi / Assistant Expert, Marketing Communication

 Mert Konuk

Mert Konuk

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Expert, ITU Cekirdek Pre-Incubation Program

 Hande Özer

Hande Özer

Uzman, Paydaş İlişkileri ve Proje Yönetimi

 Öykü Beste Bayram

Öykü Beste Bayram

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Melih Onur  Tan

Melih Onur Tan

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Expert, ITU Cekirdek Pre-Incubation Program

 Işıl Tosun

Işıl Tosun

Uzman Yardımcısı, Pazarlama ve İş Geliştirme / Assistant Expert, Marketing & Business Development Department

 Furkan Güleryüz

Furkan Güleryüz

IT Yöneticisi / IT Manager

 Yasemin Öztekin

Yasemin Öztekin

Operasyon ve Proje Geliştirme Uzmanı / Operations and Project Development Expert

Av. Oğuzhan Kan

Av. Oğuzhan Kan

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Hacer İrem DİKENLİ

Hacer İrem DİKENLİ

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek BİGG Programı/ Assistant Expert, ITU Cekirdek BIGG Program