Organization

İTÜ ARI Teknokent / About Us / Staff

Staff
Prof. Dr. Attila Dikbaş

Prof. Dr. Attila Dikbaş

İTÜ ARI Teknokent Genel Müdürü
CEO at İTÜ ARI Teknokent

 Arzu Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Genel Müdür Yardımcısı, Girişimcilik Ekosistemi ve Pazarlama
Vice General Manager, Entrepreneurship Ecosystem and Marketing

 Serap Demirhas

Serap Demirhas

Genel Müdür Yardımcısı, Mali İşler, Bütçe ve Raporlama
Vice General Manager, Financial Affairs, Budget and Reporting

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Direktör, Operasyon ve Proje Geliştirme
Director, Operations and Project Development

 Melike Kuş Türkmen

Melike Kuş Türkmen

Direktör, Pazarlama İletişimi
Director, Marketing Communications

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Direktör, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Director, İTÜ Çekirdek Incubation Center

 Av. Emine Erdoğan

Av. Emine Erdoğan

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri
Attorney, Regulatory Affairs and Legal Strategies

 İrem Kasap

İrem Kasap

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri
Attorney, Regulatory Affairs and Legal Strategies

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Müdür, Operasyon ve Proje Geliştirme
Manager, Operations and Project Development

 Cesim Kılıç

Cesim Kılıç

Müdür, Tesis Yönetimi Operasyonu
Manager, Facility Management Operations

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler
Manager, Financial Affairs

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Koordinatör, Pazarlama İletişimi ve Etkinlik Yönetimi
Coordinator, Marketing Communications and Event Management

 Kaan Özen

Kaan Özen

Koordinatör, Grafik Tasarım
Coordinator, Graphic Design

 Serdar Çalış

Serdar Çalış

Genel Koordinatör, ARI Teknoloji Transfer Ofisi
General Coordinator, ARI Technology Transfer Office

 Hande Kanbir

Hande Kanbir

Yönetici, İşbirlikleri ve Paydaş İlişkileri
Supervisor,Collaborations and Stakeholder Relations

 Aylin Ötün

Aylin Ötün

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Senior Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Center

 Başak Tetiköz

Başak Tetiköz

Kıdemli Uzman, Uluslararası Projeler
Senior Expert, International Projects

 Enes Uslu

Enes Uslu

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka ve BIGG Programı
Senior Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation and BIGG Program

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme
Senior Expert, Operations & Project Development

 Mert Konuk

Mert Konuk

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı
Senior Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation Program

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Kıdemli Uzman, Mali İşler
Senior Expert, Financial Affairs

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu
Administrative Affairs Responsible

 Özlem DURMUŞ AYDIN

Özlem DURMUŞ AYDIN

Fikri Mülkiyet ve Patent Sorumlusu, ARI Teknoloji Transfer Ofisi
Intellectual Property and Patent Officer, ARI Technology Tranfer Office

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

İTÜ Çekirdek İdari İşler Sorumlusu
İTÜ Çekirdek Administrative Affairs Responsible

 Arife Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman, Mali İşler
Expert, Financial Affairs

 Aysu Keser

Aysu Keser

Uzman, Ortak Çalışma Alanı
Coworking Expert

 Cansu Kabasakal

Cansu Kabasakal

Uzman, İTÜ Çekirdek BİGG Programı
Expert, İTÜ Çekirdek BIGG Program

 Deniz Üstünerciyas

Deniz Üstünerciyas

Proje İş Birlikleri Uzmanı, Teknoloji Transfer Ofisi
Project Cooperation Expert, Technology Transfer Office

 Derya Özkal Çam

Derya Özkal Çam

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme
Expert, Operations and Project Development

 Ece Koşar

Ece Koşar

Proje Teşvikleri Uzmanı, Teknoloji Transfer Ofisi
Project Incentives Expert, Technology Transfer Office

 Eda Kurtuluş

Eda Kurtuluş

Uzman, Pazarlama İletişimi
Expert, Marketing Communications

 Elif Gençay

Elif Gençay

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme
Expert, Operations and Project Development

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman, Mali İşler
Expert, Financial Affairs

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Uzman, İTÜ Magnet İdari Süreçler ve Bilgi İşlem
Expert, ITU Magnet Administrative Affairs and IT

 Engin Gürbüz

Engin Gürbüz

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme
Expert, Operations and Project Development

 Merve Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman, Mali İşler
Expert, Financial Affairs

 Meryem Buse Aydın

Meryem Buse Aydın

Uzman, Muhasebe & Finans
Expert, Accounting & Finance

 Nigar Zulfugarova

Nigar Zulfugarova

Uzman, Pazarlama İletişimi
Expert, Marketing Communications

 Oğuzcan Çobanoğlu

Oğuzcan Çobanoğlu

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı
Expert, İTÜ Çekirdek Pre-incubation Program

 Sevgi Türe

Sevgi Türe

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı
Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation Program

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu
Expert, Facility Management Operations

 Şevval Koçak

Şevval Koçak

Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı
Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation Program

 Şimal Büyükeren

Şimal Büyükeren

Uzman, İş Geliştirme
Expert, Business Development

 Yasin Kaya

Yasin Kaya

Uzman, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Program

 Ahmet Coşgun

Ahmet Coşgun

Uzman Yardımcısı, Pazarlama İletişimi
Assistant Expert, Marketing Communications

 Asena Damla Şahin

Asena Damla Şahin

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Programı
Assistant Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Program

 Ayşenur Güler

Ayşenur Güler

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme
Assistant Expert, Operations and Project Development

 Ceren Başaran

Ceren Başaran

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Assistant Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Center

 Ece Barlas

Ece Barlas

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Assistant Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Center

 Hale Baykal Koçak

Hale Baykal Koçak

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme
Assistant Expert, Operations and Project Development

 Kemal Deniz Keskin

Kemal Deniz Keskin

Uzman Yardımcısı Operasyon ve İş Geliştirme
Assistant Expert, Operations and Project Development

 Nur Yağmur Odabaş

Nur Yağmur Odabaş

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme
Assistant Expert, Operations and Project Development

 Selim Özen

Selim Özen

Uzman Yardımcısı, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi
Assistant Expert, İTÜ Çekirdek Incubation Center

 Sevgi Umut Köstenoğlu

Sevgi Umut Köstenoğlu

Uzman Yardımcısı, Operasyon ve Proje Geliştirme
Assistant Expert, Operations and Project Development

 Büşra Ersavaş

Büşra Ersavaş