Organization

İTÜ ARI Teknokent / About Us / Staff

Staff
 Arzu Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Direktör, İş Geliştirme & İletişim / Director, Business Development & Communication

 Serap Demirhas

Serap Demirhas

Direktör, Mali İşler / Director, Financial Affairs

 Volkan Gürler

Volkan Gürler

Direktör, Bina Yönetimi Operasyonu / Director, Facility Management Operations

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Direktör, Operasyon ve İş Geliştirme / Director, Operations and Project Development

 Yunis İsmayıl

Yunis İsmayıl

Müdür, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Manager, ITU Cekirdek Incubation Center

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Müdür, Operasyon ve Proje Geliştirme / Manager, Operations and Project Development

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Koordinatör, Pazarlama İletişimi ve Etkinlik Yönetimi / Coordinator, Marketing Communications and Event Management

 Oya Ayanoğlu

Oya Ayanoğlu

Kıdemli Uzman, Dijital Pazarlama ve İçerik Üretimi / Senior Expert, Digital Marketing and Content Generation

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

İTÜ Çekirdek İdari İşler Sorumlusu / ITU Cekirdek Administrative Affairs Responsible

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Müdür, Mali İşler / Manager, Financial Affairs

 Sibel Orman

Sibel Orman

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Dilek Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Kıdemli Uzman, Mali İşler / Senior Expert, Financial Affairs

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Uzman, Mali İşler / Expert, Financial Affairs

 Arife Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Merve Demirkaya

Merve Demirkaya

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman Yardımcısı, Mali İşler / Assistant Expert, Financial Affairs

 Cesim Kılıç

Cesim Kılıç

Müdür, Tesis Yönetimi Operasyonu / Manager, Facility Management Operations

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Mustafa Çıtır

Mustafa Çıtır

İdari İşler Sorumlusu, Administrative Affairs Responsible

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Uzman, İTÜ Magnet İdari Süreçler ve Bilgi İşlem / Expert, ITU Magnet Administrative Affairs and IT

 Sevgi Türe

Sevgi Türe

Uzman Yardımcısı, Veri Tarama ve Raporlama / Assistant Expert, Data Proccesing and Reporting

 Enes Uslu

Enes Uslu

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka ve BIGG Programı / Senior Expert, ITU Cekirdek Pre-Incubation and BIGG Program

 Umutcan Çalışkan

Umutcan Çalışkan

Mali İşler Uzman Yardımcısı / Financial Affairs Assistant Specialist

 Şeyma Merve Gürses

Şeyma Merve Gürses

Kıdemli Uzman, Proje ve Girişim Geliştirme / Senior Expert, Project and Start-up Development

 Mert Konuk

Mert Konuk

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Ön Kuluçka Programı / Senior Expert, İTÜ Çekirdek Pre-Incubation Program

 Hande Özer

Hande Özer

Uzman, Paydaş İlişkileri ve Proje Yönetimi / Expert, Stakeholder Relations and Project Management

Av. Öykü Beste Bayram

Av. Öykü Beste Bayram

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Işıl Tosun

Işıl Tosun

Uzman Yardımcısı, Pazarlama ve İş Geliştirme / Assistant Expert, Marketing & Business Development Department

 Furkan Güleryüz

Furkan Güleryüz

IT Yöneticisi / IT Manager

Av. Oğuzhan Kan

Av. Oğuzhan Kan

Regülasyon ve Hukuk Stratejileri / Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Gayenur Karataş

Gayenur Karataş

Uzman Yardımcısı, Ön Kuluçka Programı / Assistant Expert, Pre-Incubation Program

 Oğuzcan Çobanoğlu

Oğuzcan Çobanoğlu

Operasyon ve Proje Geliştirme Uzmanı / Operations and Project Development Expert

 Ender Erdoğan

Ender Erdoğan

Operasyon ve Proje Geliştirme Uzmanı / Operations and Project Development Expert

 Hande Kanbir

Hande Kanbir

Yönetici, İşbirlikleri ve Paydaş İlişkileri / Supervisor,Collaborations and Stakeholder Relations

 Kaan Özen

Kaan Özen

Koordinatör, Grafik Tasarım/ Coordinator, Graphic Design

 Serdar Çalış

Serdar Çalış

Uzman, Operasyon ve Proje Geliştirme /Expert, Operations and Project Development

 Başak Tetiköz

Başak Tetiköz

Uzman, Uluslararası Projeler / Expert, International Projects

 Emine Sali

Emine Sali

Kıdemli Uzman, Pazarlama ve İş Geliştirme / Senior Expert, Marketing and Business Development

 Berfu Batmaz

Berfu Batmaz

Uzman, İTÜ Çekirdek BİGG Programı / Expert, ITU Cekirdek BIGG Program

 Aylin Ötün

Aylin Ötün

Kıdemli Uzman, İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi / Senior Expert, ITU Cekirdek Incubation Center

 Meryem Buse Aydın

Meryem Buse Aydın

Muhasebe - Finans / Accounting & Finance

 Ahmet Coşgun

Ahmet Coşgun

Asistan, Pazarlama İletişimi / Assistant, Marketing Communications

 Gülşah Nalçacı

Gülşah Nalçacı

Kıdemli Uzman, İş Geliştirme ve Proje Yönetimi