Güncel Duyurular

İTÜ ARI Teknokent / Güncel Duyurular

Güncel Duyurular

Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

25 Eylül 2023

 

24-25-26 Ekim 2023 (ONLINE)

TİCARET BAKANLIĞI İHRACAT SÜREÇLERİ
VE YENİ NESİL DEVLET DESTEKLERİ
EĞİTİM PROGRAMI

 

24 Ekim 2023
14.00 Açılış
14.00-15.30 Genel İhracat Eğitimi
15.30-16.30 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Mal İhracatı)
16.30-17.10 Kolay İhracat Platformu / E-İhracat Destekleri


25 Ekim 2023
14.00-14.30 Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi (DYS)
14.30-15.30 İhracatta Sağlanan Yeni Nesil Devlet Yardımları (Hizmet İhracatı)
15.30-16.15 Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri
16.15-17.00 İhracatta Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları


26 Ekim 2023
14.00-14.45 Pazara Giriş Engelleri ve Çözüm Yolları
14.45-15.15 Ticarette Teknik Engeller
15.15-16.10 Avrupa Birliğine İhracatta Zorunlu Yeni Uygulama: Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Karbon Vergisi
16.10-17.00 Ülke Sunumu-Amerika Pazarına İhraç İmkanları