Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten Haberler

TÜBİTAK Projesi Yapan Firmaların 2015/1.Dönem Harcamalarını TÜBİTAK'a Sunmaları İçin Son Tarih 30 Eylül 2015

11 Eylül 2015 - Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten

TÜBİTAK’ta yürürlükte projesi olan ve 2015/1.Dönemde TÜBİTAK Projesi kapsamında yaptığı harcamaları beyan etmek isteyen firmalar için son tarih 30.09.2015’tir. Bu kapsamda Sistem Global’in denetimini yaptığı ve AGY500 Raporunu yazdığı firmaların raporlama sürecinde karşılaştığı sorunları ve harcamalarının yanlış uygulamalar sonucu kapsam dışı bırakılmaması için firmaları uyardıkları noktalar aşağıdaki gibidir;

1. Firma Ortakları, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Müdürlere projede görev almaları durumunda ücret ödenebilmesi için bordro düzenlenmesi ve ücret tutarının esas sözleşme ile veya genel kurul kararı alınarak belirlenmesi gerekmektedir.

2. Proje personeline maaş ödemelerinin banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir Net ücret ödemesi banka aracılığıyla yapılmayan personelin ilgili ayın/ayların personel maliyeti desteklenmeyecektir.

3. Mali Raporda sunulan harcama ve gider belgelerinin düzenlenme tarihinin destek süresi (proje başlangıç ve bitiş tarihleri arasında) içinde olması gerekmektedir. Ancak alınan alet/teçhizat/yazılım ve malzemelerin yurt dışından temin edilmesi durumunda düzenlenen belgeler, proje destek başlangıç tarihinden en fazla üç (3) ay öncesine ait olabilir.

4. Danışmanlık ve/veya rutin olan mühendislik ve geliştirme faaliyetlerine yönelik hizmet alınan kişi ve/veya kurumla proje konusunda yapılan işbirliğinin detayını, ödeme tutarını ve şeklini gösterir sözleşmenin mutlaka düzenlenmesi gerekmektedir.

5. Firmanın ilgili döneme ilişkin hibe tutarını TÜBİTAK'tan alabilmesi için Vergi Dairesi'ne ve SGK'ya borcunun bulunmaması veya borçlarının taksitlendirilmesi gerekmektedir. 

Süreçte yönlendirme ihtiyacınız için: burcu.seherler@ariteknokent.com.tr