Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten Haberler

KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri'ne Son Başvuru 16 Ağustos'ta!

05 Ağustos 2015 - Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten

KOSGEB'in başarılı işletmelerin ve girişimcilerin ödüllendirilmesi amacıyla düzenlediği "KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri" yarışmasının başvuruları başladı.Başvurular, www.kobivegirisimcilikodulleri.gov.tr web sayfası üzerinden online olarak yapılacaktır ve son başvuru tarihi 16 Ağustos 2015’dir. 

Başvuru kategorileri ve kriterleri aşağıda yer almakta olup, başvuru yalnızca bir kategori için yapılacaktır.

1. Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: 

KOBİ Büyük Ödülü
Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce kurulmuş ve yüksek bir pazar payına sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik düzeyi, sağladığı istihdam ile katma değer oluşturmak, kurumsallaşmasını tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde yer almak.

2.Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri:

İnovatif KOBİ Ödülü
Son 3 (üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikri ile başarı elde etmiş olmak

İşbirliği, Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü
Son 3 (üç) mali yıl içindeki performansı dikkate alınarak, en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelerek yaptıkları işbirliği-güçbirliği kapsamında;  üretim, istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın arttırılması ile tasarım, pazarlama ve işbirliği kültürünün gelişmesi konularında bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, en iyi işbirliği-güçbirliği modelini oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini sağlamış olmak.

İhracatçı KOBİ Ödülü
Son 3 (üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat gelirlerinden elde etmiş ve bunu ilgili resmi kuruluşlardan belgelemiş olmak

Çevre Dostu KOBİ Ödülü
Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

3.Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri:
Genç Girişimci Ödülü

İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç girişimci olmak,

Kadın Girişimci Ödülü
İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki ortaklık payı en az % 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,  

Küresel Doğan Girişimci Ödülü
Kuruluş yılından itibaren toplam net satış hasılatı tutarının ortalamasının en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak ve uluslararası işbirliği yapmış olmak,

İnovatif Girişimci Ödülü
Kamu kurum/kuruluşlarından destek alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş ve başarı ile tamamlamış olmak.