Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten Haberler

İTÜSEM Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) Eğitimi 27 Şubat 2016

23 Şubat 2016 - Teknoloji, İnovasyon ve Girişimciliğin Merkezi Teknokent’ten

BALANCED SCORECARD (KURUMSAL KARNE SİSTEMİ) ile İŞLETMELERDE PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve ARTTIRMA

Eğitimin Amacı:

Son 75 yılın en önemli yönetim araçlarından biri olarak nitelendirilen (Harvard Business Review) Balanced Scorecard yaklaşımı, 1993 yılından sonra en önemli yönetim araçlarından birisi haline gelmiş ve Fortune 500 şirketlerinin % 80’inde ve diğer pek çok kuruluşta uygulamaya alınmıştır. Bu eğitimin amacı, katılımcılara Balanced Scorecard (Kurumsal Karne) yaklaşımını tanıtmak ve örnek şirket uygulamalarını açıklamaktır.

İçerik:

 • Hedeflerle Yönetim Nedir
 • Performans değerlendirme
 • Stratejik Planlama
  • Şirketlerin yaptığı büyük hatalar
  • Vizyon Belirleme
  • SWOT Analizi
  • TOWS Analizi
  • Strateji oluşturma
 • Balanced Scorecard Nedir
  Niçin Balanced Scorecard
  Hedeflerle Yönetim Felsefesi
  Balanced Scorecard Metodolijisi
  Balanced Scorecard’ın Oluşturulması
  Balanced Scorecard’ın Kullanılması

o    Balanced ScoreCard’ın Takibi

o    Örnek Şirket Uygulamaları

 • Öncül ve sonuç göstergeler
 • Şirket Hedef kartı hazırlanması
 • Departman Hedef kartı hazırlanmas
 • Yönetici Hedef kartı hazırlanması
 • Çalışan Hedef kartı hazırlanması
 • BSC ve performans yönetimi entegrasyonu
 • Balanced Scorecardın Kullanılması 
  Balanced ScoreCardın Takibi
 • Strateji haritalarının hazırlanması
 • ERP ile entegrasyonu ve veri alımı
 • Konuyla ilgili yazılımlar

Süre: 1 gün

Kimler Katılabilir: Kuruluşlarda her departmandan yöneticiler, beyaz yakalılar ve üst yönetim.

Kazanımlar:    

 • Vizyonu günlük işlere indirgeyebilmek
 • KPI belirleme ve formüle etme
 • Strateji haritası ve KPI ilişkisinin oluşturulması
 • ERP ve BSC entegrasyonu sağlama gibi kazanımlar sağlanacaktır

Eğitmen: Doç. Dr. Ufuk  CEBECİ

ÖN KAYIT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ. 

Detaylı Bilgi İçin:

Doç. Dr. Ufuk Cebeci
İTÜ End.Müh.Böl. Maçka-Ist. Tel. 0532 432 13 00
Tel: 0 212 243 15 25 / 0 212 251 13 29
E-Posta: cebeciu@itu.edu.tr, itusem@itu.edu.tr