Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Mali Yaşam Döngüsü (Yeni Mevzuatlar ve Uygulamalar Işığında)

Etkinliğe Katılım Sona Ermiştir.