İTÜNOVA TTO

İTÜ ARI Teknokent / Ekosistem / İTÜNOVA TTO

İTÜNOVA TTO
 

 

 

Üniversite ve Sanayiyi buluşturan güç; İTÜNOVA Teknoloji Transfer Ofisi, İTÜ'de gerçekleştirilen akademik projelerin sanayi ile buluşmasını sağlayan köprüdür.

 

 

 

Bilimsel ve teknolojik bilgiye ulaşmaya aracılık etmek, teknolojik bilgi üretmek, üretilen bilginin ticarileştirilmesini sağlamak ve teknoloji transferini ve girişimciliğini desteklemek amacıyla Şubat 2013 tarihinde kurulan İTÜNOVA Teknoloji A.Ş., TÜBİTAK’ın 1513 Çağrısı desteğiyle Ocak 2014 itibariyle İTÜNOVA TTO olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.

 

İTÜ’nün teknoloji transfer ara yüzü olarak hizmet veren İTÜNOVA TTO, akademik bilginin ticarileşmesi ve korunması için çalışmakta, başarıya ulaşması için çok yönlü destek vermektedir.

 

Başta İTÜ ARI Teknokent ve firmaları olmak üzere, özel sektörün İTÜ bilgi birikimi ve teknolojik altyapısından faydalanmasını sağlamaktadır.

 

Tüm hizmetlerini özel sektör standartlarında ve hızında sunan İTÜNOVA TTO, fikrin oluşumundan ticarileşme sürecine kadar tüm aşamalarda farklı uzmanlıklardaki birimleriyle akademisyenlerin yanında yer almaktadır. Tüm bunların yanında sanayinin ihtiyaçlarına yönelik taleplere akademik çözümler bulurken, üniversitede geliştirilen Ar-Ge çalışmalarını da sanayiye yönlendirmektedir.

 

Üniversite ve sanayiye hizmet için kurulan, şirketlerin teknolojik rekabet edebilirliğini arttırabilmek ve toplumun her kademesindeki bireyleri daha yenilikçi, daha girişimci kılabilmek amacıyla çalışan İTÜNOVA TTO, bu amacın gerçekleşmesi için sunduğu hizmetleri;

 

·         Tanıtım ve Farkındalık,

·         Ulusal ve Uluslararası Fonlar,

·         Üniversite-Sanayi İşbirliği,

·         Fikri, Sınai ve Mülkiyet Hakları,

·         Girişimcilik ve Şirketleşme,

 

Olarak 5 farklı birim altında vermektedir.

 

Rakamlarla İTÜNOVA TTO

 

İTÜNOVA TTO kuruluşundan bu yana toplam bütçesi 215.000.000 TL olan, 720 adet üniversite sanayi işbirliği projesine imza atmıştır.

 

221'i ulusal, 124'ü uluslararası olmak üzere toplamda 345 projenin yazımına destek veren İTÜNOVA TTO, 165’i ulusal 80’i uluslararası olmak üzere İTÜ’lü akademisyen ve girişimcilerin buluşları için 245 patent başvurusu yapmıştır.

 

Girişimcilik ve Şirketleşme biriminin hedefleri kapsamında İTÜ ARI Teknokent ile birlikte girişimcilik programlarına ve kuluçka merkezlerine  destek olmaktadır.

 

İTÜNOVA TTO'nun tanıtıcı videosuna göz atmak isterseniz: