Vizyon Misyon Hedefler

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Performansa Göre Hedef

Sonraki Bölüm: Yönetmelik
Performansa Göre Hedef
“Teknoparkların başarısı, ekosistemdeki firmaların ürettiği katma değer kadardır” yaklaşımı ile; 2014 yılında İTÜ ARI Teknokent “metrekareler” ve “muafiyetler” devrini kapatarak ulusal katma değerin hesaplandığı ikinci faza geçmiş bulunuyor. İTÜ ARI Teknokent’te artık, muafiyetlerin AR-GE gelirine oranı, AR-GE gelirinin personel başına miktarı, artan AR-GE ihracatı ve her yıl yükselen grafikler devri başlıyor.

Bu kapsamda İTÜ ARI Teknokent, teknolojik kalkınma kapsamında öncülüğünü sürdürebilmek için; oluşturduğu ekosistemin sinerjisinden, sağladığı altyapı olanakları, devlet ve üniversite desteklerinden yararlanan tüm firmalardan; her yıl performanslarını ortalama %10 artırmalarını ve 10 yıl içinde ise, yararlandıkları muafiyetlere oranla sağladıkları teknolojik kalkınma oranını 12 kat daha büyük olmasını hedeflemelerini bekliyor.

“Girişimci Firma Performans Değerlendirme Sistemi” ile bölgesindeki firmaların başarı çıtasını yükseltmeyi hedefleyen İTÜ ARI Teknokent, her yıl geliştirilerek tanımlanacak performans hedefleri doğrultusunda, bünyesindeki firmalardan, üretecekleri yeni teknolojiler yoluyla, 2023 yılına kadar AR-GE gelirlerini bugünkünün 4 katına yükseltmelerini bekliyor.

Performansın hesaplandığı sistemde, ana kategoriler bazında “Ulusal Katkı” 48 puan ile en ağırlıklı kategoriyi oluşturuyor. “AR-GE Ciro” ve “AR-GE İhracat”ın toplam puanlama üzerindeki %25’lik etkisiyle, bu kategorinin puan katkısı en yüksek kriterler olarak sıralanıyor. İTÜ ARI Teknokent Yönetimi, performans kriterleri sonuçlarını, aynı ölçekteki şirketleri karşılaştırarak değerlendiriyor.

Performansa dayalı bir sistemi kurgulamanın ve ölçme/değerlendirme hizmetlerini sunmanın İTÜ ARI Teknokent’in gelişiminin bir parçası olarak görüldüğü “yeni dönem”in hem İTÜ’yü, hem İTÜ ARI Teknokent Yönetimi’ni, hem de tüm girişimci firmaları bulunduğu noktadan daha ileri taşıması hedefleniyor.