Kuruluş

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kuruluş

Sonraki Bölüm: Vizyon Misyon Hedefler
Kuruluş

İTÜ ARI Teknokent girişimini başlatan ilk adım, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliği ile İTÜ-KOSGEB TEKMER'in (Kuluçka Merkezi) faaliyete geçmesi olmuştur. İTÜ-KOSGEB TEKMER ile başlayan üniversite-sanayi iş birliği girişimi, bugüne kadar birçok teknoloji tabanlı girişimci firmanın İTÜ'nün sağladığı akademik altyapı olanakları ve KOSGEB'in sunduğu destek mekanizmaları sayesinde ticari hayatta başarılı olmalarını sağlamıştır.


Bugün halen İTÜ ve KOSGEB'in emekleriyle başarılı çalışmalarına devam eden Kuluçka Merkezi, 1996 yılında İTÜ'ye ‘teknopark' kurma ilhamını veren önemli bir başarı göstergesi olmuştur. Bir teknopark kurmak amacıyla başlatılan girişimler ve bu amaçla yapılan fizibilite çalışmaları, İTÜ'nün o yıllarda gerçekleştirdiği laboratuvar ve araştırma merkezi yatırımlarını şekillendirmiş; ilgili fakülte ve bölümlerinin akademik altyapılarını uzun vadeli bir öngörü ile yapılandırmalarını sağlamıştır.

2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle teknokent girişiminde bir adım daha atılmıştır. Pek çok vergisel muafiyet getiren ve akademisyenleri teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendiren bu yasa, üniversite-sanayi iş birliği için de Türkiye adına yeni bir dönemin başlamasını sağlamıştır.

Yapılan fizibilite çalışmaları sonucunda 2 faz olarak hayata geçirilmesi planlanan İTÜ ARI Teknokent'in ilk fazı Ayazağa Kampüsü içerisine 1.850.000 m2 büyüklüğünde bir alana, ikinci fazı ise Florya arazisine 106.000 m2 büyüklüğünde bir alana konumlandırılmıştır. İTÜ Ayazağa ve İTÜ Florya Kampüslerinin Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilmesi için yapılan çalışmalar ve bu bölgelerin yönetilmesi için kurulan ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş.'nin tescili 2002 yılında tamamlanmıştır.

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerine devam eden İTÜ ARI Teknokent’in ARI1 Binası Eylül 2003'te, ARI2 Binası Ağustos 2005'te girişimci firmaların hizmetine açılmıştır. ARI3 Binası’nın temelleri atılıp inşaat devam ederken ARI 4 Binası 2010 yılında hizmete girmiştir. 54.000 m2'lik alanı ve şirketlerin kullanımına sunulan birçok yeni fiziksel ve işlevsel olanağı ile ARI3 Binası, 2012 yılı Kasım ayında hizmete girmiştir. Son olarak, ARI6 Binası (Enerji Teknokenti) ise 2014 yılı Ocak ayı itibariyle faaliyete geçmiştir.

Bugün itibariyle İTÜ ARI Teknokent; Teknoloji Geliştirme Bölgesi olarak ilan edilen bölgede bulunan “Mekatronik Araştırma ve Eğitim Merkezi” ve “İTÜ-KOSGEB TEKMER” binalarında da AR-GE faaliyeti yürüten girişimci firmalara hizmet sunmakta ve yasa kapsamında destek olmaktadır. Ancak bu merkezlerde faaliyet gösteren şirketlerin binanın faaliyet konusu kapsamında ortak paydalarda buluşuyor olmaları koşul olarak aranmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Neden Avantajlı?
İTÜ ARI Teknokent LOGO Download