Kuruluş

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Kuruluş

Kuruluş

“Teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında İTÜ ARI Teknokent”

 

İstanbul Teknik Üniversitesi ve KOSGEB iş birliği ile 1992 yılında TEKMER'in (Kuluçka Merkezi) faaliyete geçmesiyle hayata geçen İTÜ ARI Teknokent, bugün teknoloji, inovasyon ve girişimciliğin odağında, teknoloji firmalarına ve girişimcilerine, uygun ortam ve olanakları sunarak Türkiye’nin teknoloji gelişimine katkı sağlamaktadır.

 

2001 yılında 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle Türkiye’de önemli bir adım atılarak teknoloji geliştiren firmalara pek çok vergisel muafiyet ve teşvik getirilmiştir. Akademisyenler, İTÜ’nün sağladığı alt yapı ve akademik bilginin gücüyle teknopark şirketleriyle çalışmaya yönlendirilmiştir. Bu sayede Türkiye’nin hatta dünyanın ticaret merkezi İstanbul’un kalbi Maslak’ta yer alan İTÜ ARI Teknokent’te, kurulduğu günden itibaren çok sayıda başarılı projeye imza atılmıştır.

 

İTÜ Ayazağa Kampüsü’nde faaliyetlerini yürüten İTÜ ARI Teknokent, 1.655.000 m2 büyüklüğünde bir arazide, 10 binasıyla bugüne kadar 148’i patentli toplamda 2500’ün üzerinde başarılı Ar-Ge projesine imza atarak değer üretmiş ve ülke ekonomisine katkı sağlamıştır.

 

Teknoloji firmalarına ve girişimcilere teknoloji geliştirmeleri ve bu teknolojileri ticarileştirmeleri için ortam ve olanak sağlama misyonuyla faaliyetlerine devam eden İTÜ ARI Teknokent, bugün itibariyle 252 Ar-Ge firması ve 6500’den fazla personeliyle yılda 600’ün üzerinde proje geliştirmektedir.

 

Performansa dayalı bir sistemi kurgulamanın ve ölçme/değerlendirme hizmetlerini sunmanın gelişimin bir parçası olarak görüldüğü İTÜ ARI Teknokent’te, “Ulusal Katkı”, “Ar-Ge Ciro” ve “Ar-Ge İhracat” gibi kategorilerle “Girişimci Firma Performans Değerlendirme Sistemi” oluşturularak, bölgedeki firmaların başarı çıtasını yükseltmeyi hedeflemiştir.

Her yıl geliştirilerek tanımlanacak performans hedefleri doğrultusunda İTÜ ARI Teknokent; bünyesindeki firmalardan, üretecekleri yeni teknolojiler yoluyla, 2023 yılına kadar Ar-Ge gelirlerini bugünkünün 4 katına yükseltmelerini beklemektedir.

 

İTÜ ARI Teknokent, ulusal teknolojik altyapıyı güçlendirmek amacıyla Türkiye’de ve İstanbul’da Ar-Ge ve inovasyon aktivitelerinin odak noktası olmayı; İTÜ’nün akademik bilgi birikimi ile Ar-Ge şirketlerinin bileşiminden doğan sinerjiyi desteklemeyi, geliştirmeyi ve doğru kanallara yönlendirmeyi hedeflemektedir.

 

Bu hedef kapsamında İTÜ ARI Teknokent tarafından bünyesinde barındırdığı firmalar ve girişimciler için çeşitli programlar yürütülmektedir:

·         Fikirlerini ticarileşebilir ürün ya da hizmete dönüştürmek isteyen girişimciler için Erken Aşama Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek,

·         Fikrini ürüne dönüştürebilmiş girişimciler ve start-uplar için İleri Aşama Girişimcilik Merkezi İTÜ Magnet,

·         Ürünü global pazara açılmaya hazır olan firmalar için Uluslararası Girişim Hızlandırma Programı İTÜ Gate

ile İTÜ ARI Teknokent, ekosistem kurucu ve değer üreten bir teknopark olma misyonuyla çalışmalarına devam etmektedir.

 

Yürüttüğü bu faaliyetler ve geliştirdiği programlar ile başarının “kültür ekmek” ve “değer üretmek” olduğuna inanan İTÜ ARI Teknokent, İTÜ Çekirdek, Big Bang, İTÜ Gate, BeeTech, İTÜ Magnet ve Atik markalarını geliştirmeye çalıştığı kadar, paydaşlarının da markalarına değer ve destek vererek; her zaman “Birlikte İleriye” gitmeyi amaçlamaktadır.