Vizyon Misyon Hedefler

İTÜ ARI Teknokent / Hakkımızda / Hedefe Yönelik Faaliyetler

Sonraki Bölüm: Yönetmelik
Hedefe Yönelik Faaliyetler

İTÜ ARI Teknokent; bünyesindeki ekosistemi oluşturmak, geliştirmek ve sürdürmek için gerçekleştirdiği faaliyetler şu başlıklar altında toplanmaktadır:

• İTÜ'nün bilgi birikimini ve araştırma altyapısını Teknokent firmalarının kullanımına sunmak, akademik bilginin sanayiye aktarılmasına aracılık yapmak,

• Sanayideki gelişmeleri üniversite ortamına taşıyarak yeni iş birliklerine olanak tanımak,

• Akademik projelerin sanayiye doğrudan aktarımı için şirket kurmalarını desteklemek veya projelerini sanayiye aktaracak teknoloji transfer hizmetleri sunmak,

• “Ön Kuluçka”, “Hızlandırıcı” ve “Kuluçka” hizmetleri sunarak, yeni kurulan şirketlere başlattıkları AR-GE projelerinin uzun ve emek-yoğun dönemlerinde destek olmak,

• İhtiyaca yönelik eğitim/seminerlerle veya danışmanlık hizmetleriyle şirketlerin gelişimlerine katkıda bulmak,

• Bir AR-GE projesinin ihtiyacı olan tüm altyapı ve üstyapı imkânlarını sunmak,

• Bölgesinde istihdam edilen tüm personele verimli bir çalışma atmosferi sunmak amacıyla sosyal olanaklar yaratmak,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası’ndaki muafiyetlerin şirketler tarafından kullanılmasını sağlamak; yetkili kamu mercilerine süreci raporlamak,

• Akademisyenlerin, öğrencilerin ve nitelikli AR-GE personelinin istihdam edilmelerine olanak tanımak,

• Tüm paydaşlar arasında ve uluslararası alanda sinerjinin oluşumuna önayak olmak,

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, AR-GE, inovasyon ve girişimcilik konularında toplumsal farkındalık yaratmak,

• Yürüttüğü programlarla inovatif ve teknoloji tabanlı projelerin gelişimini desteklemek, ticarileşmelerine yardımcı olmak.