İTÜ

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / İTÜ

Sonraki Bölüm: Konum
İTÜ

İTÜ ARI Teknokent içerisinde faaliyet göstermenin en önemli avantajı İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 241 yıllık deneyiminden ve teknik altyapısından faydalanabiliyor olmaktır.

İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren şirketler, İTÜ akademisyenlerinin sundukları danışmanlık hizmetlerinden kolaylıkla faydalanabilmekte ve TGB mevzuatı sayesinde bilimsel ve teknolojik bilgiye diğer şirketlere göre büyük bir maliyet farkı ile ulaşabilmektedirler.

1773 yılına Mühendishane-i Bahr-i Hümayun adıyla III. Mustafa döneminde kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi, mühendislik ve mimarlık mesleklerinin tanımını yapan ve bu tanımı her zaman güncel tutmayı başaran, geleneksel yapısını koruyarak ileri teknoloji araştırmalarında ve bilimsel çalışmalarında hep modern dünya standartlarını yakalayan bir üniversite olmuştur.

Araştırma düzeyi, mezunlarının iş bulma oranı, uluslararası görünümü ve eğitim düzeyi gibi ölçütlere dayanılarak yapılan pek çok uluslararası araştırma sonucu dünyada ilk 100 ve ilk 500'e giren İTÜ, uluslararası akreditasyon alanında da dünya lideri olmuştur.

İTÜ eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğu, bağımsız bir kuruluş olan ABET'in akreditasyonu ile tescillenmiştir.

23 mühendislik programıyla dünyada en fazla mühendislik programının akredite edildiği üniversite olma özelliği ise yine İstanbul Teknik Üniversitesi'ne aittir.

İTÜ’yü ABET’in sitesinde görüntülemek için tıklayın.

İTÜ; kendi öğretim kadrosu, endüstriyle kurmuş olduğu iş birlikleri ve uluslararası üniversite ağlarındaki aktif rolü sayesinde bilgi akışının odağında yer almaktadır. Bu çerçevede aşağıdaki bilgi akışı hizmetleri verilmektedir:

Farklı teknik konularda İTÜ ARI Teknokent şirketlerine açık çok sayıda toplantı, konferans ve workshop düzenlemek,

Uluslararası üniversitelerle ve diğer teknokentlerle iş birliği yaparak İTÜ ARI Teknokent şirketlerini uluslararası projeler konusunda bilgilendirmek ve bu projelerde rol almalarına yardımcı olacak bilgi akışını sağlamak,

Teknolojiyle ilgili konularda şirketlerin kullanabilecekleri geniş veri tabanı, kütüphane ve elektronik bilgi akışı imkânlarını sunmak,

Öğretim üyeleri ile şirketler arasında bilgi alışverişini sağlayacak kurumsal mekanizmaları ve sosyal ortamları yaratmak.

Türkiye’nin en iyi bilişim altyapısına sahip kurumlarından biri olan İTÜ, kampüsleri arasındaki fiber optik bağlantı sayesinde bünyesindeki birimlere sınırsız servis verebilmektedir. Kütüphanelerin işletim sistemi ve bilimsel veri tabanlarına üyelikleri ile 3000’e varan sürekli yayın portfolyosu İTÜ Bilgi Sistemlerinin büyük bir ayrıcalığıdır.

İTÜ 7.968’i yüksek lisans ve 20.267’ü lisans olmak üzere toplamda 28.000’i aşkın öğrenci ve her biri kendi dalında uzman yaklaşık 2200 kişilik akademik kadrosu ile İTÜ 30.000 kişilik bir araştırma ordusuna sahiptir
 

Akademik Birimler

 


İstanbul Teknik Üniversitesi, 13 fakültesi, 6 enstitüsü, 2 yüksekokulu, 2 bölümü, 1 konservatuarı ve bir de Müzik İleri Araştırmalar Merkezi bünyesinde hizmet veren 2000'den fazla personeli, gelişmiş alt ve üstyapı olanakları ile İTÜ ARI Teknokent girişimci firmalarının sanayi projelerine akademik desteği sunan eşi bulunmaz bir kaynaktır.

İTÜ ile iş birliği yaparak geliştirilen AR-GE projelerinin hem akademik hem sanayi bakış açısına sahip, uluslararası ölçekte ve rekabetçi üstünlüğe sahip projeler oldukları gözlemlenmektedir.

İTÜ bünyesinde yer alan akademik birimleri görüntülemek için tıklayın.