Fiziksel ve Çevresel Olanaklar

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Fiziksel ve Çevresel Olanaklar

Sonraki Bölüm: Faydalar
Fiziksel ve Çevresel Olanaklar

Bütün ofis mekânları 7/24 faaliyete açıktır ve güvenlik ekipleri, CCTV sistemleri ve kartlı geçiş, biyometrik okuyuculu sistemler ile korunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent Şirketleri; ortak kullanım alanlarındaki toplantı, eğitim ve konferans salonlarından rezervasyon yaptırarak yararlanma imkânına sahiptirler.

Bütün binalar ileri seviye teknolojik donanıma sahiptir ve binalardaki firmalara mümkün olan en üst seviyede teknik hizmet sunulmaktadır.

Ortak Sağlık Birimi hizmeti almak isteyen şirketler için her binada iş yeri hekimleri hizmet vermektedirler.

Servis Hizmeti almak isteyen personeller için 30’dan fazla, farklı güzergâhta servis hizmeti verilmektedir. Ayrıca, binalardan şehrin merkezi noktalarına 20:30’da hareket eden mesai servisleri bulunmaktadır.
 

Laboratuvar ve Araştırma Merkezleri


İTÜ ARI Teknokent’in şirketlerine laboratuvar hizmetlerinde %40 indirim ve öncelik hakkı tanınmaktadır. Ücretler, hizmetlere göre farklılık göstermektedir.

İTÜ ARI Teknokent şirketlerinin ihtiyaç duydukları hizmete yönlendirilmeleri amacıyla İTÜLABS (İTÜ Laboratuvar Altyapısı Bilgi Sistemi), İTÜ Rektörlüğüne bağlı olarak hizmet vermektedir.

İTÜ Laboratuvar Altyapısı Bilgi Sistemi’ne ulaşmak için tıklayın.

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (İTÜ SEM)


İTÜ SEM, 1997 yılından beri örgün lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında eğitim programları düzenlemektedir.

Bu programlar arasında Beceri Kazandırma Programları, Bilgisayar-Bilişim Programları, Dil Eğitim Programları, Kültür ve Sanat Programları ve Spor Eğitim Programları vardır.

Çeşitli uzmanlık sertifika programlarının da bulunduğu merkezde bulunan video-konferans salonu uzaktan eğitim olanakları da sunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent personeli bu hizmetlerden %20’lik indirim ile faydalanabilmektedir.

İTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’ne ulaşmak için tıklayın.

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Eğitim Programları


Cisco Networking Academy: Cisco Ağ Akademisi Programı (Cisco Network Academy Program), bilgi teknolojileri ve bilgisayar ağları kurulumu/işletimi alanlarında var olan ve gün geçtikçe artan yetişmiş insan gücü açığını kapatmak amacıyla dünya çapında yürütülen kapsamlı bir eğitim programıdır. İTÜ, Türkiye’de bu eğitim programına başlayan ilklerden biri ve İstanbul’daki ilk üniversitedir.

İTÜ Linux Eğitimleri: İTÜ Linux Akademi bünyesinde verilen eğitimler Bilişim Teknolojileri eğitimlerinde farklı bir yaklaşım izlemektedir. Bu yaklaşımda;

Alanında uzman eğitmenlerin öğrencilerle tecrübelerini paylaşması,

Öğrencilerin çalışma hayatlarında karşılaşabilecekleri gerçek sorunlara karşı uygulamalı olarak hazırlanması,

Zamana yayılan eğitimlerin; öğrencilere konuların temelini kavrama şansı sunması ilkeleri temel alınmıştır.

İTÜ Linux Akademi’de verilen eğitimler kişilerin veya kurumların elde ettiği verimi artırmak için bireysel ve kurumsal eğitimler olmak üzere ikiye ayrılmıştır.

Microsoft IT Academy: İTÜ Microsoft IT Academy bünyesinde Sistem Yöneticiliği ve Yazılım Geliştirme Uzmanlığı kursları verilmektedir.

İTÜ Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ulaşmak için tıklayın.

İTÜ Merkez Kütüphanesi


İTÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı olan İTÜ Merkez Kütüphanesi’nin sahip olduğu kütüphane şubelerinin arasında “Makine Fakültesi Ratip Berker Kütüphanesi”, “Denizcilik Fakültesi Kütüphanesi”, “Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi”, “Yabancı Diller Yüksekokulu Kütüphanesi”, “İşletme Fakültesi Kütüphanesi”, “Müzik İleri Araştırmalar Merkezi Kütüphanesi” bulunmaktadır.

İTÜ ARI Teknokent şirketleri, kurumsal üye statüsüyle İTÜ Kütüphanesi’ne üye olabilmektedirler. İTÜ Kütüphanesi’ne üye olan İTÜ ARI Teknokent şirketleri, kütüphane kuralları çerçevesinde kitap ödünç alma hakkına ve kütüphane içerisindeki bilgisayarlardan elektronik yayınlara (süreli yayınların veya kitapların yer aldığı tam metin veri tabanları, indeks ve özet veri tabanları, görsel işitsel materyaller, bilgisayar dosyaları) ulaşabilme olanaklarına sahip olmaktadırlar. İTÜ mensuplarına uygulanan diğer ödünç verme kuralları (yayın uzatma, ayırtma, vb.) kurumsal üyeler için de geçerlidir.

İTÜ Kütüphanesi'ne üyelik için başvuru formu ve üyelik taahhütnamesinin doldurulup İTÜ ARI Teknokent Yönetimi’ne iletilmesi gerekmektedir.

İTÜ Merkez Kütüphanesi’ne ulaşmak için tıklayın.
 

Sosyal Olanaklar

Konaklama


Maçka Kampüsü İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri Misafirhanesi, İTÜ mezununa, İTÜ personeline, İTÜ ARI Teknokent personeline ve dışarıdan katılımcı misafirlere yönelik hizmet vermektedir. İTÜ öğrencisi bu hizmetten yararlanamamaktadır.

İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri Misafirhanesi’ne ulaşmak için tıklayın.

Spor Olanakları


Spor Hizmeti İTÜ Beden Eğitimi Bölümü ve Spor Birliği tarafından yürütülmektedir. Bu hizmetler genel olarak İTÜ Spor Merkezi kullanımı, tenis üyeliği ve kort kullanımı, kapalı olimpik yüzme havuzu kullanımını kapsamaktadır. İTÜ Spor Merkezi bünyesinde aşağıdaki olanaklar sunulmaktadır:

Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu
Kapalı Spor Salonu (Basketbol-Voleybol)
Tenis Kortları
Halı Saha (Açık Hava)
Stadyum (Olimpik)
İTÜ Beden Eğitimi Bölümü’ne ulaşmak için tıklayın.

Yemek Olanakları


İTÜ ARI Teknokent girişimci firmaları, gerek İTÜ ARI Teknokent Binaları içerisindeki gerekse İTÜ Kampüsü içerisindeki çeşitli yemek olanaklarından faydalanabilmektedirler. Ayrıca Ayazağa Kampüsü’nün konumu gereği, bu bölgede faaliyet gösteren girişimci firmaların çalışanları kendilerine çok yakın mesafede hizmet veren alışveriş merkezi olanaklarına ve Maslak bölgesindeki sayısız yemek olanaklarına kolaylıkla erişebilmektedirler.