Faydalar

İTÜ ARI Teknokent / Olanaklar / Faydalar

Sonraki Bölüm: Akademisyenlere / Öğrencilere Avantajlar
Faydalar

4691 sayılı “Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu”nun Teknokentlerde faaliyet gösteren firmalara sunduğu vergi muafiyetleri ve sigorta pirimi konusunda desteklerinin yanı sıra, İTÜ ARI Teknokent’in öncelikli ve temel hedefi, bünyesinde bulunan tüm firmaların Ar-Ge faaliyetlerini en verimli şekilde yürütmelerini sağlamaları için gerek fiziksel gerekse sosyal her türlü imkânı sağlamaktır.
 

İLERİ TEKNOLOJİLER İÇİN SİNERJİ ORTAMI

İTÜ ARI Teknokent, bünyesindeki Ar-Ge şirketlerine sunduğu sinerji ortamıyla; şirketlerin beraber çalışabilmelerine olanak tanıyarak; firmaların aynı ortamda kümelenmeleri, fırsat ve imkânları paylaşabilmeleri, gerektiğinde birlikte rekabet edebilmeleri ve aynı zamanda ilgili oldukları alandaki teknolojinin gelişimini takip edebilmeleri gibi olanaklarla destek olmaktadır.
 

İŞBİRLİĞİNDE REKABETİN GÜCÜ

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren tüm şirketler aynı zamanda birbirlerinin komşusudurlar. Bu lojistik yakınlığın doğal sonucu olarak şirketler arası iş birliği imkânları kolaylıkla gelişebilmektedir. Örneğin İTÜ ARI Teknokent’te faaliyet gösteren şirketler ihalelere beraber girmekte, çeşitli ortaklıklar yapmakta, birbirlerine alt yüklenicilik yapabilmektedirler.
 

HIZLI GELİŞİM İÇİN KÜMELENME

İTÜ ARI Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren küçük, orta ve büyük ölçekteki firmalar, yazılım, otomotiv, telekomünikasyon ve elektronik eşya gibi alanlarda oluşturduğu alt kümeler ile Teknokent bünyesinde yoğun etkileşim ortamını paylaşarak ortak beceriler geliştirebilmekte ve daha hızlı gelişim gösterebilmektedir.
 

BİLGİNİN MERKEZİ..

İTÜ ARI Teknokent’in de bir üniversite içerisinde bulunması ve bu üniversitenin teknik bir üniversite olması da teknoloji ve bilim alanında iş geliştirmek ve büyümek isteyen girişimci firmalar için, İTÜ ARI Teknokent ekosistemini daha da çekici bir ortam haline getirmektedir. İTÜ ARI Teknokent çatısı altında, yürütecekleri Ar-Ge çalışmaları konusunda, hem bir Teknokent’in, hem de bir teknik üniversitenin içerisinde bulunmakla sağlayabilecekleri faydaya ek olarak, henüz işin en başında, bir üniversite desteği elde ediyor olmaları nedeniyle firmalar başarı oranlarını daha da arttırabilmektedirler.
 

DANIŞMANLIK SİSTEMİ..

İTÜ ARI Teknokent firmaları, İTÜ ARI Teknokent Yönetimi ve/veya farklı alanlarda konunun uzmanı kişi/kurum aracılığı ile sunulan çeşitli danışmanlık hizmetlerinden de faydalanabilmektedir. Bunlara ek olarak; İTÜ ARI Teknokent bünyesinde yer alan girişimci firmalar, İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent’in ulusal ve uluslararası ağlardaki güçlü konumu nedeniyle, bilgi akışının merkezinde yer alabilmekte ve işbirliği olanaklarından yararlanabilmektedirler. İTÜ’de veya İTÜ ARI Teknokent’te düzenlenen çok sayıda toplantı, konferans ve workshoplar da, girişimci firmalara kendilerini geliştirmeleri için sunulan imkânlar arasında yer almaktadır.

Tüm bu nedenlerden dolayı İTÜ ARI Teknokent yerli ve yabancı pek çok misafirin, heyetin, üst düzey kamu/özel sektör yöneticisinin, iş birliği arayışındaki kurum ve kuruluşların ilk olarak ziyaret ettikleri bir bölge olma özelliğine sahiptir.