Tüm Teknokentli Firmaları Görüntülemek İçin Tıklayın.
MAVAK | İTÜ MADEN VAKFI
İTÜ Maslak Kampüsü Maden Fakültesi, 34469 Ayazağa/İSTANBUL
T: 90(212) 285 60 62
“İTÜ ARI Teknokent bünyesindeki 276 Ar-Ge firması ve toplamda 7.000 personel ile faaliyetlerini sürdürmektedir.”

Hakkımızda

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 1 Mart 1953 yılında öğretime başlamıştır. Almanya'da eğitim görmüş Türk ve Alman öğretim üyelerinin kurucu olarak görev aldığı İTÜ Maden Fakültesi'nde Aachen, Clausthal, Freiberg madencilik okulları benzeri maden arama, işletme, cevher hazırlama ve metalurji alanları yer almıştır. Türkiye'nin ilk Maden Yüksek Mühendisi İbrahim Ethem Paşa'dır. Ecole des Mines de Paris'den mezun olan, nazır ve sadrazam olarak değişik devlet görevlerinde bulunan ilk meslektaşımız 1872'de ''Orman ve Maadin Mektebi'' 'ni kurmuş, ancak bu okul kısa bir süre sonra kapanmıştır. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde 1924'te Zonguldak'ta ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' açılmış, ancak yine kısa bir süre sonra kapanmıştır. 1935'te Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü, kuruluşundan hemen sonra yurt dışına öğrenciler göndermiş, bu öğrenciler 1940'lardan sonra yurda dönerek pek çok madencilik kuruluşunun yönetiminde görev almışlar; öğretim kurumlarında hocalık yapmışlardır. MTA tarafından Zonguldak'taki eski ''Yüksek Maden ve Sanayi Mektebi'' meslek okulu olarak çalıştırılmış, 1951 yılında Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilerek ''Zonguldak Maden Teknik Okulu'' haline getirilmiştir. Bu okul 1962'de öğrencileri ile birlikte İTÜ Maçka Teknik Okulu'na bağlanmıştır. Akademik anlamda ilk Maden Mühendisliği eğitimi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ''Maden Fakültesi'' 'nin kuruluşu ile başlamıştır.