Organization

İTÜ ARI Teknokent / About Us / Staff

Staff
Doç. Dr. Deniz  Tunçalp

Doç. Dr. Deniz Tunçalp

CEO - Genel Müdür

 Arzu  Eryılmaz

Arzu Eryılmaz

Direktör, İş Geliştirme & İletişim / Director, Business Development & Communication

Av. Ege Koç

Av. Ege Koç

Direktör, Hukuk ve Regülasyon Stratejileri / Director, Regulatory Strategies and Legal Affairs

 Gözde Çalışır

Gözde Çalışır

Direktör, Operasyon & Proje Geliştirme / Director, Operations & Project Development

 Serap  Demirhas

Serap Demirhas

Direktör, Mali İşler / Director, Finance & Accounting

 Volkan Gürler

Volkan Gürler

Direktör, Bina Yönetimi Operasyonu / Director, Facility Management Operations

 Özgür Karadayı

Özgür Karadayı

Direktör, İnşaat Proje / Director, Construction Projects

 Selma Bahçıvanoğlu

Selma Bahçıvanoğlu

Müdür, Uluslararası Hızlandırma / Manager, International Acceleration

 Özlem Sönmez

Özlem Sönmez

Satış Yöneticisi, Uluslararası Kuluçka ve Hızlandırma Programları Senior Account Manager, International Incubation and Acceleration Programs

 Özlem  Değirmenci

Özlem Değirmenci

Uzman, Uluslararası Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Expert, International Incubation and Accelaration Programs

 Burcu Seherler Algancı

Burcu Seherler Algancı

Kıdemli Uzman, Pazarlama İletişimi & Etkinlik Yönetimi / Senior Expert, Marketing Communication & Event Management

 Kutay Güneştepe

Kutay Güneştepe

Kıdemli Uzman, İş Geliştirme / Senior Specialist, Business Development

 Gizem  Takıl

Gizem Takıl

Kıdemli Uzman, Pazarlama ve İş Geliştirme / Senior Expert, Marketing and Business Development

 Merve  Bahar

Merve Bahar

Uzman, Marka Yönetimi / Specialist, Brand Management

 Melike Kuş

Melike Kuş

Uzman Yardımcısı, Pazarlama / Assistant Expert, Marketing

 Büşra  Öztürk

Büşra Öztürk

Uzman, İş Geliştirme / Expert, Business Development

 Gizem Yağmur Kılıç

Gizem Yağmur Kılıç

Asistan, İş Geliştirme ve Pazarlama / Assistant, Business Development and Marketing

 Sibel Şerifoğlu

Sibel Şerifoğlu

Uzman Yardımcısı, Kuluçka Merkezi / Assistant Expert, Incubation Center

 Melis Uysal

Melis Uysal

Uzman Yardımcısı, Kuluçka ve Hızlandırma Programları / Assistant Expert, Incubation and Acceleration Programs

 Hatice Ertüzün

Hatice Ertüzün

Takım Üyesi, Kuluçka Merkezi / Team Member, Incubation Center

 Aslıhan Bülbül

Aslıhan Bülbül

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Ferah Demir

Ferah Demir

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert, Operations & Project Development

 Yıldırım Alıcı

Yıldırım Alıcı

Kıdemli Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Senior Expert , Operations & Project Development

 Melisa Sığırcı

Melisa Sığırcı

Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Expert, Operations & Project Development

 Ece Gizem Kubat

Ece Gizem Kubat

Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Expert , Operations & Project Development

 Nurşah Söğüt

Nurşah Söğüt

Uzman Yardımcısı, Operasyon & Proje Geliştirme / Assistant Expert, Operations & Project Development

 Emrah Acar

Emrah Acar

Uzman, Operasyon & Proje Geliştirme / Expert , Operations & Project Development

 Galip Cansu Güler

Galip Cansu Güler

Direktör Yardımcısı, Muhasebe & Finans / Vice Director, Finance & Accounting

 Dilek  Kaymak Sağıroğlu

Dilek Kaymak Sağıroğlu

Kıdemli Uzman, Muhasebe & Finans / Senior Expert, Finance & Accounting

 Hacer Yüksel Köksüz

Hacer Yüksel Köksüz

Uzman, Muhasebe & Finans / Expert, Finance & Accounting

 Nurcan Çelik

Nurcan Çelik

Uzman, Muhasebe & Finans / Expert, Finance & Accounting

 Mustafa Kalkanlı

Mustafa Kalkanlı

Uzman –Mali İşler / Expert, Finance &Accounting

 Arife  Yılmaz

Arife Yılmaz

Uzman Yardımcısı, Muhasebe & Finans / Assistant Expert, Finance & Accounting

 Gülçin Aksoy

Gülçin Aksoy

Mali İşler Elemanı, Financial Affairs Personnel

 Emine Özhan

Emine Özhan

Uzman Yardımcısı, Muhasebe & Finans / Assistant Expert, Finance & Accounting

 Neşe İMECİ

Neşe İMECİ

Yönetici Asistanı, Executive Assistant to CEO

 Cesim  Kılıç

Cesim Kılıç

Kıdemli Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Senior Expert, Facility Management Operations

 Sezin Kızılkaya

Sezin Kızılkaya

İnsan Kaynakları Yöneticisi / Human Resources Executive

 Sinan Şengül

Sinan Şengül

Uzman, Tesis Yönetimi Operasyonu / Expert, Facility Management Operations

 Emre Gökgöz

Emre Gökgöz

Bilgi İşlem Uzmanı / Expert, IT